Kraftfondet

Elektronisk Søknadsskjema finner du her

FORMÅL:
Fondet skal nyttast til finansiering av tiltak som kan fremje næringslivet og trygge busettinga i gamle Nesset kommune.

VERKEMIDLAR:
Tilskott til investeringar og bedriftsutvikling

KONTAKT:
Næringskonsulent John Walseth e-post: john.walseth@molde.kommune.no

Eller: Nesset Vekst AS.

Søknadsfrist: Løpende

NB! Kommunedelsutvalget i Nesset styrar bruken av Kraftfondet.

Du finner mer informasjon her: https://www.molde.kommune.no/naringsliv-miljo-og-landbruk/naringsliv/naringsfond/kraftfondet/

 

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Flere
Opplevelser