Nesset Vekst

Næringsutvikling

En aktiv støttespiller i distriktet

Nesset Vekst AS har siden oppstarten i 2004 vært en aktiv støttespiller for næringslivet i Nesset. Vi arbeider aktivt med fremme aktiviteter i regionen ved å stimulere til nyetableringer, samarbeid og utvikling innen alle typer næringer.

Nesset Vekst AS er eid av Molde Kommune og næringslivet i Nesset, og er distriktets samlingspunkt for etablering, videreutvikling og nettverksbygging.

Tilbud og tjenester vi kan bidra med:

  • Gründervirksomhet – alle faser av en oppstart og videre oppfølging
  • Forretningsutvikling – forretningsplan og finansieringssøknader
  • Prosjektledelse og rådgivning innen små og store prosjekter
  • Nettverksbygging
  • Kurs og bistand innen salg, salgsledelse, kundebehandling og markedsføring
  • Bistand ved ansettelser, utlysninger, intervjuer
  • Rådgivning innen import, varehandel, kjededrift og distribusjon
  • Sekretærfunksjon i saker som krever dokumentering

Vi ønsker å være en tydelig støttespiller og arbeider for å synliggjøre vårt næringsliv for potensielle samarbeidspartnere også utenfor vår region.

Ta kontakt

Rolf Jonas Hurlen, Dagl leder, Tlf. 901 46 076, E-post: [email protected]

Dag Myklebostad, Prosjektleder, Tlf. 472 41 832, E-post: [email protected]

 

Portal Nesset

Nesset Vekst AS er administrator for Portal Nesset. Portalen har som mål å bidra til nettverksbygging, tilflytning, etableringer, vekst i eksisterende næringsliv og skape grobunn for nye næringslivsaktører. Dette gjennom å vise hva vårt distrikt har å by på, med alle muligheter som finnes.

Portalens mål er å stimulere til samarbeid mellom aktører på tvers av næringer. Gjennom felles satsing på én plattform, vil vi skape synlighet for både store og små bedrifter. Samtidig skaper vi en brukervennlig startside for all informasjon om distriktet.

Ønsker du mer informasjon eller ønsker å være presentert i Portal Nesset? Ta kontakt med oss.

HOPPID.NO

Nesset Vekst AS er Nesset sitt hoppid-kontor. Hoppid er en tjeneste med tilbud til nyetablering og bedriftsrettede tiltak. Det er Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge som står bak hoppid.no-satsingen.

Hoppid-kontoret i Nesset ble åpnet av næringsminister Trond Giske 19.juni 2008.

Les mer her.

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge kan gi etablererstipend til både utviklingsfasen og etablererfasen. De kan også tilby lån og andre tilskudd.

Nesset er omfattet av distriktsordningen til Innovasjon Norge.

Les mer her.

NESSET 

Nesset har flere fond hvor det er mulig å søke om tilskudd og lån:

SKATTEFUNN

Driver din bedrift med forskning og utvikling kan du søke om skattefradrag via skatteFUNN

Les mer her.

GASSROR IKS

GassROR IKS er et samarbeid mellom kommuner i romsdalsregionen, der 10% av petroleumsrelatert eiendomsskatt går til næringsutvikling gjennom prosjekter. Molde Kommune er en av eierne.

Les mer her.

ROMSDALSBANKEN

Romsdalsbanken er vår samarbeidspartner. Ta kontakt for tilbud om finansiering.

Les mer her.

Vårt næringshus

I Næringshuset Kraftverket finner du en rekke spennende bedrifter.