Raudsand Gruvemuseum

Historisk gruvedrift

 • 1840: Dei første funna av jarnmalm på Rausand.
 • 1877: Drift av stykkmalm kom i gang.
 • 1910: AS Rødsand Gruber blir stifta. Anrikingsanlegget blir etablert.
 • 1927: Christiania Spigerverk kjem inn på eigarsida.
 • 1954: Christiania Spigerverk tek over 100% av aksjekapitalen.
 • 1972: Christania Spigerverk og Elkem slår seg saman.
 • 1979: AS Rødsand Bruber blir lagt inn i Elkem Spigerverket.
 • 1981: Vedtak om å legge ned Rødsand Gruber.1982: Drifta av Rødsand Gruber blir avvikla.
 • I tillegg til at det blei henta ut jarnmalm frå gruvene på Raudsand, blei det også teke ut råstoff til vegprodukt og betong.
 • Pukk og sand frå rausand ligg i vegar langs heile Møre- og Trøndelagskysten. Det blei også laga oljegrus og asfalt på Rausand.
 • På det meste arbeidde ca 170 gruvearbeidarar på Rausand. Toppåra var på 1950- og -60-talet.

Kontaktpersoner:
Svein Atle Roset. 95796999. svein.atle.roset@hotmail.no

Solveig Hindhammer. 97987846. yrvis@yahoo.no

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Flere
Opplevelser