Utviklingsfondet for Indre Nesset

Elektronisk Søknadsskjema finner du her

FORMÅL:
Fondet skal gjøre det attraktivt å etablere og utvikle arbeidsplasser samt skape vilkår for økt bosetting i bygdene Bugge, Eresfjord, Eikesdal og Vistdal.

VIRKEMIDDEL:
Tilskudd til enkle investeringer, prosjekt- og samfunnsutvikling i bygdene Bugge, Eresfjord, Eikesdal og Vistdal.

KONTAKT:
Næringskonsulent John Walseth, e-post: john.walseth@molde.kommune.no

Eller Nesset Vekst AS.

Du finner mer informasjon her: https://www.molde.kommune.no/naringsliv-miljo-og-landbruk/naringsliv/naringsfond/utviklingsfondet/

SØKNADSFRIST:
1. juni og 1. november

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Flere
Opplevelser