Familien Witzøes Legat

Utdanningsstipend for ungdom fra Nesset

Styret i Familien Witzøes Legat vil innen utgangen av mars 2020 tildele stipend til ungdom fra gamle Nesset som tar utdanning ved høgskoler eller universitet. Stipendet deles i 2020 ut for fjerde gang.

Disponibelt til utdeling er i overkant av Kr. 100.000,-

Ungdommer som kan søke må være hjemmehørende i:
• Gussiås
• Ranvik
• Tjelle
• Rød
• Eidsvåg
• Eidsøra
• Meisalstranda • Raudsand

KONTAKT:
Familien Witzøes Legat Næringshuset Kraftverket Kråkholmvegen 20
6460 Eidsvåg i Romsdal

E-post: witzoelegat@gmail.com

SØKNADSFRIST:
29. februar

Det er utarbeidet eget søknadsskjema som du finner under fanen «søknadsskjema» på hjemmesiden: www.witzoe.wordpress.com

For utfyllende bakgrunnsinformasjon: https://www.driva.no/nyheter/article464494.ece

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Flere
Opplevelser