hoppid.no

Etableringsveiledning

• Ta kontakt med hoppid-kontoret

• Det lokale kontoret finner du her

• Avtal møte – legge fram idéen

• Opplæring og støtte

Opplæring – kunnskap

• Søk informasjon på https://mrfylke.no/hoppid.no/

• «Gründerhjelpen»

• «Starte bedrift – skal, skal ikke?»

• Kurs for nye næringsdrivende – Skatteetaten

• Fra idé til marked

• Forretningsutvikling

Hoppid-midler

FORMÅL:
Å gi støtte til å få gjennomført mindre, men avklarende aktiviteter for å gi gründeren et bedre vurderingsgrunnlag i forbindelse med videre satsing gjennom rådgivning og tildeling av «avklaringsmidler»

VIRKEMIDLER:
Etableringsstøtte inntil 25.000 kroner Alle etablere og gründer får inntil 10 timer gratis rådgivning Kurs og opplæring

KONTAKT:
Nesset Vekst AS v/ Rolf Jonas Hurlen:
rjh@nessetvekst.no
901 46 076

SØKNADSFRIST:
Løpende saksbehandling

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Flere
Opplevelser