Kontaktperson

Rolf Jonas Hurlen

Telefon

Nettside

Facebook

Adresse

Kråkholmvegen 20 6460 Eidsvåg i Romsdal

}

Åpningstider

man: 08:00 - 16:00
tir: 08:00 - 16:00
ons: 08:00 - 16:00
tor: 08:00 - 16:00
fre: 08:00 - 16:00

Nesset Vekst

Næringsutvikling

En aktiv støttespiller i distriktet

Nesset Vekst AS har siden oppstarten i 2004 vært en aktiv støttespiller for næringslivet i Nesset. Vi arbeider aktivt med fremme aktiviteter i regionen ved å stimulere til nyetableringer, samarbeid og utvikling innen alle typer næringer.

Nesset Vekst AS er eid av Molde Kommune og næringslivet i Nesset, og er samlingspunktet for næringslivet i Nesset.

Tilbud og tjenester vi kan bidra med:

  • Gründervirksomhet – alle faser av en oppstart og videre oppfølging
  • Forretningsutvikling – forretningsplan og finansieringssøknader
  • Prosjektledelse og rådgivning innen små og store prosjekter
  • Nettverksbygging
  • Kurs og opplæring

Vi ønsker å være en tydelig støttespiller og arbeider for å synliggjøre vårt næringsliv for mulige samarbeidspartnere også utenfor vår region.

Ta kontakt

Rolf Jonas Hurlen, Dagl leder, Tlf. 901 46 076, E-post: rjh@nessetvekst.no

Portal Nesset

Nesset Vekst AS er administrator for Portal Nesset. Portalen har som mål å bidra til nettverksbygging, tilflytning, etableringer, vekst i eksisterende næringsliv og skape grobunn for nye næringslivsaktører. Dette gjennom å vise hva vårt distrikt har å by på, med alle muligheter som finnes.

Portalens mål er å stimulere til samarbeid mellom aktører på tvers av næringer. Gjennom felles satsing på én plattform, vil vi skape synlighet for både store og små bedrifter. Samtidig skaper vi en brukervennlig startside for all informasjon om distriktet.

Ønsker du mer informasjon eller ønsker å være presentert i Portal Nesset? Ta kontakt med oss.

Finansieringskilder

HOPPID.NO

Nesset Vekst AS er Nesset sitt hoppid-kontor. Hoppid er en tjeneste med tilbud til nyetablering og bedriftsrettede tiltak. Det er Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge som står bak hoppid.no-satsingen.

Hoppid-kontoret i Nesset ble åpnet av næringsminister Trond Giske 19.juni 2008.

Les mer her.

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge kan gi etablererstipend til både utviklingsfasen og etablererfasen. De kan også tilby lån og andre tilskudd.

Nesset er omfattet av distriktsordningen til Innovasjon Norge.

Les mer her.

NESSET 

Nesset har flere fond hvor det er mulig å søke om tilskudd og lån:

SKATTEFUNN

Driver din bedrift med forskning og utvikling kan du søke om skattefradrag via skatteFUNN

Les mer her.

GASSROR IKS

GassROR IKS er et samarbeid mellom kommuner i romsdalsregionen, der 10% av petroleumsrelatert eiendomsskatt går til næringsutvikling gjennom prosjekter. Molde Kommune er en av eierne.

Les mer her.

ROMSDALSBANKEN

Romsdalsbanken er vår samarbeidspartner. Ta kontakt for tilbud om finansiering.

Les mer her.

Vårt næringshus

Nesset Næringshage AS ble i perioden 2007 – 2012 etablert som et prosjektsamarbeid med Siva, Sunndal Næringsselskap AS og Møre og Romsdal fylkeskommune. Etter prosjektperioden har Næringshagen endret navn til Næringshuset Kraftverket og selskapet har endret navn til Nesset Vekst AS. Næringshuset Kraftverket er i dag et kontorfellesskap med 9 kontor og bedrifter. Har du en forretningside, eller behov for å leie kontor tar du kontakt med Nesset Vekst AS.

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Nesset Vekst