Mardølafondet

FORMÅL:
Fondet skal hjelpe til med finansiering av tiltak som kan fremje næringslivet i tidligere Nesset kommune, også primærnæringene, og då særleg i Eikesdal og Eresfjord skulekrinsar, ved å ta vare på det eksisterande næringsliv og stimulere til nye næringstiltak.

VIRKEMIDLER:
Pantelån til næringsformål – 3,5 % p.a. Aksjekapitalkjøp Stipend.

KONTAKT:
Næringskonsulent John Walseth, e-post: john.walseth@molde.kommune.no

Eller Nesset Vekst AS

Du finner mer informasjon her: https://www.molde.kommune.no/naringsliv-miljo-og-landbruk/naringsliv/naringsfond/mardolafondet/

SØKNADSFRIST:
Løpende saksbehandling

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Flere
Opplevelser