Miljøfondet Eresfjord og Eikesdal

FORMÅL:
Miljøfondet skal hjelpe til med finansiering av gode tiltak som kan fremme miljøfaktorer som gir bedre livskvalitet for innbyggerne i Eikesdal og Eresfjord.

Du finner mer informasjon her: https://www.molde.kommune.no/nesset-kommune/tjenester/natur-kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/miljofondet-for-eikesdal-og-eresfjord/

SØKNADSFRIST:
1. mai

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Flere
Opplevelser