Henrik Haandes Minnefond

FORMÅL:
Støtte til ungdommar i gamle Eresfjord og Vistdal Kommune og i tillegg ungdommar som er i nær slekt med donator uansett kor dei bor i landet. Støtten ytes til dei som ynskjer vidareutdanning ved høgskular og universitet.

• Attestasjon frå studiestaden for studiesituasjon haust/vårsemester må vedleggast.

• Årleg utdelt beløp inntil ca kr 50.000,-. Kontakt: Styret for stiftelsen Henrik Haandes

KONTAKT:
Minnefond v/Gudbjørg Frisvoll.
Tlf: 712 34 119 / 901 32 243
E-post: gudbjorg.frisvoll@outlook.com

SØKNADSFRIST:
28. februar

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Flere
Opplevelser