Kraftfondet

 

FORMÅL:
Fondet skal nyttast til finansiering av tiltak som kan fremje næringslivet og trygge busettinga i gamle Nesset kommune.

VERKEMIDLAR:
Tilskott til investeringar og bedriftsutvikling

KONTAKT:
Næringskonsulent John Walseth e-post: [email protected]

Eller: Nesset Vekst AS.

Søknadsfrist: Løpende

NB! Kommunedelsutvalget i Nesset styrar bruken av Kraftfondet.

Du finner mer informasjon her: https://www.molde.kommune.no/naringsliv-miljo-og-landbruk/naringsliv/naringsfond/kraftfondet/