Eidsvåg Småbåtforening

Båtforening

Eidsvåg Småbåtforening

Eidsvåg Småbåtforening ble stiftet i 1972 og ligger på Vollahaugen i Eidsvåg. Alle båtinteresserte kan bli medlemmer i foreningene. Antall medlemskap begrenses av til enhver tid disponible båtplasser. Formålet med foreningen er:

  • Å bygge ut og å forstå driften av småbåthavn i Eidsvåg
  • Å øke og stimulere til friluftsaktiviteter knyttet til båt og sjø
  • Å bidra til sjøsikkerhet og et miljøvennlig båtliv
  • Å utøve driften i samarbeid med kommunen og etter gjeldende lovverk

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.