Karatreff

Karatreff på Nesset Frivilligsentral hver fredag 10.00 - 13.00 En uformell sosial møteplass for menn. Vi server lunch kl. 11.00

Sosiale Seniorer

Tiltaket “Sosiale seniorer” kom i stand etter at Nesset Frivilligsentral har mottok midler fra Helsedirektoratets tilskuddsordning «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet» i 2019.  Målgruppen er seniorer 55+ SOSIALE […]

Karatreff

Karatreff på Nesset Frivilligsentral hver fredag 10.00 - 13.00 En uformell sosial møteplass for menn. Vi server lunch kl. 11.00

Sosiale Seniorer

Tiltaket “Sosiale seniorer” kom i stand etter at Nesset Frivilligsentral har mottok midler fra Helsedirektoratets tilskuddsordning «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet» i 2019.  Målgruppen er seniorer 55+ SOSIALE […]

Karatreff

Karatreff på Nesset Frivilligsentral hver fredag 10.00 - 13.00 En uformell sosial møteplass for menn. Vi server lunch kl. 11.00

Sosiale Seniorer

Tiltaket “Sosiale seniorer” kom i stand etter at Nesset Frivilligsentral har mottok midler fra Helsedirektoratets tilskuddsordning «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet» i 2019.  Målgruppen er seniorer 55+ SOSIALE […]

Karatreff

Karatreff på Nesset Frivilligsentral hver fredag 10.00 - 13.00 En uformell sosial møteplass for menn. Vi server lunch kl. 11.00

Sosiale Seniorer

Tiltaket “Sosiale seniorer” kom i stand etter at Nesset Frivilligsentral har mottok midler fra Helsedirektoratets tilskuddsordning «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet» i 2019.  Målgruppen er seniorer 55+ SOSIALE […]

Karatreff

Karatreff på Nesset Frivilligsentral hver fredag 10.00 - 13.00 En uformell sosial møteplass for menn. Vi server lunch kl. 11.00

Sosiale Seniorer

Tiltaket “Sosiale seniorer” kom i stand etter at Nesset Frivilligsentral har mottok midler fra Helsedirektoratets tilskuddsordning «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet» i 2019.  Målgruppen er seniorer 55+ SOSIALE […]

Karatreff

Karatreff på Nesset Frivilligsentral hver fredag 10.00 - 13.00 En uformell sosial møteplass for menn. Vi server lunch kl. 11.00

Sosiale Seniorer

Tiltaket “Sosiale seniorer” kom i stand etter at Nesset Frivilligsentral har mottok midler fra Helsedirektoratets tilskuddsordning «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet» i 2019.  Målgruppen er seniorer 55+ SOSIALE […]