Arbeidarpartiet i Aukra meiner kommunen må vurdere å innføre skotpremie på mink.