Fra studieåret 2022-2023 innførte kommunen ei prøveordning der studenter fikk dekket kollektivkort, dersom de meldte flytting til Molde. Nå vil de videreføre ordninga.