Eieren søker dispensasjon fra reguleringen for å få sette opp et fire etasjes leilighetsbygg ved Molde kulturskole.