– Flommen i Vistdal, i Meringdal og i Eidsvåg var en vekker. Når veger, vannforsyning, strøm og mobilnettet rammes, viser det at vi ikke er godt nok forberedt på ekstremvær, sier ordfører Torgeir Dahl i Molde. Han vil ha NVE til å lage planer for å unngå nye flomskader.