– Greier vi ikke å håndtere dette bedre, vil det kunne utgjøre en trussel mot lokaldemokratiet slik vi kjenner det i dag, sier politimesteren i Møre og Romsdal.