Oppdrettsanlegget Marine Donut er snart fremme i Romsdalsfjorden. Her skal det brukes til oppdrett av 200.000 laks.