Aukra idrettsråd vil sammen med politikere, kommuneadministrasjon, næringsliv, idrettslag og innbyggerne i Aukra kommune jobbe aktivt for at det skal tas noen viktige valg i 2023.