Kva for hatefulle ytringar er straffbare? Korleis arbeider politiet med å trygge valkamp og val? Og kva er den siste trugselvurderinga?