Det ulykkesbelasta krysset i Årødalen har de siste 16 åra stått som nummer én på fylkets liste over trafikksikkerhetstiltak. Nå ligger det an til at fylkespolitikerne finner penger til å starte prosjektet neste år. Da kan nytt kryss tas i bruk i 2026.