Ungdom har lavere terskel for vold og deler oftere ulovlig innhold i sosiale medier. – En trend vi kjenner igjen, sier politiførstebetjent Ingvill Sollid.