Like før jul kom regjeringens skatteutvalg med sin rapport. Et av forslagene var å innføre grunnrenteskatt på fiskerinæringen. Dette ble debattert på Midsundkonferansen onsdag.