Tora Skiri fra Rauma ble beste romsdaling på bane i klasse 3-5 under årets landsstevne på Voss. Tora skjøt på skive 2 i ungdomslaget som var inne og skjøt sin finale rett før Kongelaget.