Hver gang det er valg, og sporadisk ellers, kommer det nye meninger og ideer om hvordan det skal satses på sykling i Molde. Jeg opplever hittil er det lite som faktisk har blitt gjort fra politisk side og fagetatene for å stimulere til mer sykling.