Møre og Romsdal rekker ut ei hjelpende hand til nabofylket Innlandet. – I en akuttsituasjonen med mange skader på bruer og veger i Innlandet, er det naturlig for oss å tilby hjelp fra våre fagfolk, sier fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen.