NAV-kontorene må skaffe seg bedre kunnskap om hvordan barna har det når foreldre ber om hjelp.