Fikk betinget fengselsstraff på grunn av ung alder.