På lørdag samla folk seg på Ner-Hole for å markere Olsok. Her ble det både hesjing av gress og spikking av redskaper, med kaffe og kake til.