En ville blitt musiker, en annen ville blitt filmprodusent. Dette yrket ville topplederne hatt om de skulle valgt noe helt annet.