Nesten halvparten av de spurte svarer i en undersøkelse at endringene i økonomien påvirker ferieplanene. En tredel av disse dropper utenlandsturen.