Ein mann skal ha valdteke to barn – fleire barn skal avhøyrast.