Den voldsomme studentsvikten ved sykepleierutdanningen i Molde er dramatisk for kommunene i Romsdal.