En systemfeil har ført til at leger på St. Olav ikke har fått melding om flere hundre prøvesvar.