Flere fra Romsdal evakueres fra leir i Sør-Korea etter varslet tyfon.