Tradisjonen tro skal Storgata fylles med et vidt spekter lag, foreninger og politiske parti på Innflytterdagen 9. september.