Hvorfor lærer vi opp barna til å gå i de samme fellene som oss?