Statens vegvesen lyser ut driften av fire unike serviceanlegg langs Nasjonale turistveger, deriblant på Trollstigen.