Det nye sjukehuset skal få oppvarming og kjøling frå fjorden – fredag var forholda perfekte for legging av inntaksrøret. Sjå video