Då ein privat utleigar plutseleg auka utleigeprisen på bustadar som skulle huse sommarvikarar i helse og omsorg, vart gode råd dyre for kommunen.