Rødt Molde har over lang tid deltatt i diskusjonen om dagens skole.