Molde småbåthavn er en av landets største. Siden 2015 har de oppgradert småbåthavna brygge for brygge.