Alv Ottar Folkestad har kika på fuglar heile livet, men aldri før sett ein steppehauk. No har han ein i frysaren.