Frivillige har laget et eldorado for små og store i Skarbakkene hoppanlegg. Håper er å trekke mer folk til området – og på sikt til hoppsporten.