Planene for Kjekså bobilparkering på Bud i Hustadvika skal ut på offentlig høring.