Mangelen på helsepersonell er allerede et stort problem.