30. juni la NRK fram tall for Mattilsynets kontroll med 7 av Mowis oppdrettsanlegg. I flere av dem var dødeligheten av laks over 30 %.