Ingen er siktet så langt. Røyking er én av hypotesene.