Ni personer i vanlige klær havnet i sjøen. Utgangspunktet for Hovedredningssentralen var et stort søkeområde. De ante ikke hvor de ni personene var før en avgjørende telefon kom inn.